Incoterms 2020

Kort sammanfattning av Incoterms 2020:

Incoterms är en uppsättning av 11 individuella regler som utfärdats av International Chamber of Commerce (ICC) som definierar säljarnas och köparnas ansvar för försäljning av varor i internationella transaktioner.

Dessa Incoterms-regel klargör de uppgifter, kostnader och risker som köpare och säljare måste bära i dessa transaktioner.

Att bekanta dig med Incoterms hjälper till att förbättra smidigare transaktioner genom att tydligt definiera vem som är ansvarig för vad för varje steg i transaktionen.

Incoterms® 2020-reglerna uppdateras och grupperas i två kategorier som återspeglar transportsätt. Av de 11 reglerna finns det sju för alla typer av transporter och fyra för endast sjötransporter.

Ladda ner: