Integritetspolicy

Alphaglobe Logistics AB kommer att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy eller vår praxis när det gäller din personliga information, vänligen kontakta oss på info@alphaglobe.se.

När du besöker vår webbplats https://alphaglobe.se (“Webbplatsen”) och mer allmänt använder någon av våra tjänster (“Tjänsterna”, inklusive webbplatsen), uppskattar vi att du litar på oss med din personliga information. Vi tar din integritet mycket seriöst. I denna integritetspolicy försöker vi på ett så tydligt sätt som möjligt förklara vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom det noggrant, eftersom det är viktigt. Om det finns några villkor i detta integritetspolicy som du inte håller med, avbryt då användningen av våra tjänster omedelbart.

Detta integritetspolicy gäller all information som samlas in via våra tjänster (som, såsom beskrivs ovan, inkluderar vår webbplats), liksom alla relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang.

Läs detta integritetspolicy noggrant eftersom det hjälper dig att förstå vad vi gör med den information som vi samlar in.

Vilken information samlar vi in?

Personlig information som du lämnar ut till oss

Kortfattat: Vi samlar in personlig information som du tillhandahåller oss.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller oss när du uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på webbplatsen (t.ex. genom att lägga upp kommentarer) eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Den personliga informationen som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och webbplatsen, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information som vi samlar in av dig kan innehålla följande:

Vi samlar in namn; mejladresser; Företagsnamn; och annan liknande information.

All personlig information som du tillhandahåller oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådan personlig information.

Information automatiskt insamlat

Kortfattat: Viss information – som din IP-adress (Internet Protocol) och / eller webbläsar- och enhetsegenskaper – samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på webbplatsen. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan innehålla enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsar- och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats , information om hur och när du använder vår webbplats och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av vår webbplats och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information via cookies

Informationen vi samlar in inkluderar:

 • Logg- och användningsdata. Logg- och användningsuppgifter är tjänstrelaterad, diagnostisk, användnings- och prestationsinformation som våra servrar automatiskt samlar in när du öppnar eller använder vår webbplats och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss kan denna loggdata innehålla din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet på webbplatsen (till exempel datum- / tidsstämplar som är kopplade till din användning, sidor och visade filer, sökningar och andra åtgärder du vidtar, till exempel vilka funktioner du använder), enhetsinformation (t.ex. systemaktivitet, felrapporter (kallas ibland “kraschdumpar”) och hårdvaruinställningar).
 • Enhetsdata. Vi samlar in enhetsdata såsom information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatsen. Beroende på vilken enhet som används kan denna enhetsdata innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och applikationsidentifikationsnummer, plats, webbläsartyp, maskinvarumodell Internetleverantör och / eller mobiloperatör, operativsystem och systemkonfiguration information.
 • Platsdata. Vi samlar in platsinformation som information om enhetens plats, som kan vara antingen exakt eller oexakt. Hur mycket information vi samlar in beror på typen och inställningarna för den enhet du använder för att komma åt webbplatsen. Vi kan till exempel använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som berättar om din aktuella plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja bort att låta oss samla in denna information antingen genom att vägra åtkomst till informationen eller genom att inaktivera din platsinställning på din enhet. Observera dock att om du väljer att välja bort kan du kanske inte använda vissa aspekter av tjänsterna.

Hur använder vi din information?

Kortfattat: Vi behandlar din information för ändamål baserat på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt avtal med dig, efterlevnad av våra juridiska skyldigheter och / eller ditt samtycke.

Vi använder personlig information som samlas in via vår webbplats för en rad olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål i beroende av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett avtal med dig, med ditt samtycke och / eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunder vi litar på bredvid varje syfte som anges nedan.

Vi använder informationen som vi samlar in eller tar emot:

 • För att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren. Vi kan använda din information för att förse dig med den begärda tjänsten.
 • För att svara på användarförfrågningar / erbjuda support till användare. Vi kan använda din information för att svara på dina frågor och lösa eventuella problem du kan ha med användningen av våra tjänster.

Kommer din information att delas med någon?

Kortfattat: Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att ge dig tjänster eller för att skydda dina rättigheter.

Vi kan behandla eller dela dina uppgifter som vi har baserat på följande rättsliga grund:

 • Samtycke: Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda din personliga information för ett specifikt syfte.
 • Legitima intressen: Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.
 • Uppfylla ett kontrakt: Om vi har ingått ett avtal med dig kan vi behandla din personliga information för att uppfylla villkoren i vårt kontrakt.
 • Juridiska skyldigheter: Vi kan avslöja din information där vi är lagligen skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga begäranden, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättslig process, till exempel som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning ( inklusive som svar på offentliga myndigheter för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller brottsbekämpningskrav).
 • Viktiga intressen: Vi kan avslöja din information där vi anser att det är nödvändigt att utreda, förebygga eller vidta åtgärder angående potentiella brott mot vår policy, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot någon persons säkerhet och olagliga aktiviteter, eller som bevis i rättstvister som vi är inblandade i.

Vem kommer din information att delas med?

Vi delar och avslöjar endast din information med följande tredje parter. Vi har kategoriserat varje part så att du lätt kan förstå syftet med vår datainsamling och bearbetning. Om vi har bearbetat dina uppgifter baserat på ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet “Hur kan du kontakta oss om denna integritetspolicy?”.

Webb- och mobilanalyser:

 • Google Analytics

Besökarnas kommentarer kan också kontrolleras via en automatisk spamdetekteringstjänst.

Använder vi kakor?

Kortfattat: Ja, vi använder cookies för att samla in och lagra din information.

Vi använder följande typer av kakor:

Analytics-cookies som kommer ihåg din dator eller mobila enhet när du besöker vår webbplats och känner igen besök på vår webbplats på olika enheter. De håller reda på webbläsningsmönster och hjälper oss att skapa en profil för hur våra användare använder webbplatsen. Vi använder den informationen för kundanalys.

Servicekakor som hjälper oss att få vår webbplats att fungera så effektivt som möjligt. Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn och din e-postadress i cookies. Dessa är för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du lämnar en annan kommentar. Vi använder dem också för att upptäcka vilken enhet du använder och anpassa hur vi presenterar våra tjänster utifrån enhetens skärmstorlek.

Använder vi Google Maps?

Kortfattat: Ja, vi använder Google Maps för att tillhandahålla bättre service.

Denna webbplats använder Google Maps API: er som omfattas av Googles användarvillkor. Du kan hitta användarvillkoren för Google Maps API här. Mer information om Googles sekretesspolicy finns i den här länken.

Hur länge behåller vi din information?

Kortfattat: Vi behåller din information så länge som nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy om inte annat krävs enligt lagen.

Vi behåller bara din personliga information så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i detta integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra juridiska krav). Inget syfte i detta meddelande kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än 2 år.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla din personliga information kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information har lagrats i reservarkiv), kommer vi säkert lagra din personliga information och isolera den från ytterligare behandling tills raderingen är möjlig.

Hur skyddar vi din information?

Kortfattat: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system med organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring via Internet eller teknik för lagring av information garanteras vara 100% säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, internetkriminella eller andra obehöriga tredje parter inte kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från vår webbplats på din egen risk. Du bör bara komma åt webbplatsen i en säker miljö.

Samlar vi in information från minderåriga?

Kortfattat: Vi samlar inte medvetet data från eller marknadsför till barn under 18 år.

Vi begär inte medvetet data från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda webbplatsen, intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare för en sådan minderårig och samtycker till att en minderårig använder webbplatsen. Om vi får veta att personlig information från användare under 18 år har samlats in kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådan information från våra register. Om du blir medveten om uppgifter vi kan samla in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på info@alphaglobe.se.

Hur kan du kontakta oss om detta integritetspolicy?

Om du har frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy kan du mejla oss på info@alphaglobe.se eller per post till:

Alphaglobe Logistics AB
Generatorgatan 40
Arlandastad 195 60
Sverige

Hur kan du granska, uppdatera eller ta bort den information vi samlar in från dig?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära åtkomst till den personliga informationen vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den under vissa omständigheter. För att begära att granska, uppdatera eller radera din personliga information, vänligen kontakta oss via e-post: info@alphaglobe.se. Vi kommer att svara på din begäran inom 30 dagar.