Sjöfrakt

FCL – Full container lastning. Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna och transportörerna beroende på dina laster och tidskriterier. Vi kan hjälpa dig att lasta och lossa containrarna i vår terminal.

LCL – Mindre container lastning, vi hjälper dig att konsolidera dina mindre transporter. Vi tullklarerar, lagrar och levererar dina försändelser säkert och i tid.