Tågfrakt

Järnvägstransport är ett alternativ med kortare transporttid jämfört med sjöfrakt och det är också ett mer kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ jämfört med flygfrakt.